Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
    • Mag een school een zorgleerling weigeren?

      Nee. In de wet passend onderwijs staat dat elke school een zorgplicht heeft. Dit betekent dat leerlingen met een zorgvraag niet geweigerd mogen worden. Binnen zes tot tien weken nadat een leerling zich aangemeld heeft bij een school, moet deze school zorgen voor een passende onderwijsplek. De school regelt bijvoorbeeld ondersteuning in de klas of aanpassingen in het gebouw. Kan de school dat zelf niet realiseren, dan moet de school op zoek naar een passende plek waar de leerling wel terecht kan.

      Elke school is verplicht om een zorgprofiel op te stellen. Hierin staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school haar leerlingen gaat bieden. Het is de bedoeling dat er in elke regio genoeg aanbod is voor alle onderwijs- en zorgbehoeften.
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS