Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
  • Ik moet een contract tekenen op school, hoe zit dat?

   Veel scholen laten scholieren een contract tekenen. Vaak gaat dit over gedragsregels zoals anti-pestcontracten, maar er komen ook contracten voor waarin prestatie-eisen worden gesteld aan leerlingen.

    
   Een school kan jou niet verplichten om een dergelijk contract te tekenen, deze keuze ligt altijd bij de scholier. Wel zou een school gevolgen kunnen verbinden aan het niet tekenen van een contract. Maar of dit mag, ligt aan de omstandigheden van het geval. Twijfel je aan het contract dat jij moet tekenen? Stuur ons een mail!

    
   Daarnaast staat een dergelijk contract nooit boven de wet. De wettelijke kaders voor het voortgezet onderwijs staan in de WVO (Wet op het Voortgezet Onderwijs). Regels in een contract mogen hier niet tegen ingaan. Een school mag bijvoorbeeld niet in een contract opnemen dat je bij te lage cijfers in het eindexamenjaar niet deel mag nemen aan het examen.

   Dit is wat er in de wet (Inrichtingsbesluit VO) staat over voorwaardelijke bevordering:

   Artikel 12. Voorwaardelijke bevordering

    
   • 1 Voorwaardelijke bevordering wordt uitdrukkelijk op het eindrapport vermeld. Bovendien wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan ouders, voogden of verzorgers, waarbij wordt vermeld het tijdstip waarop definitief omtrent de overgang zal worden beslist alsmede de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te kunnen worden bevorderd. Dit tijdstip ligt tussen 1 oktober en 1 januari daarop volgend.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS