Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
  • Volgens de school is de vrijwillige ouderbijdrage verplicht. Waarom heet deze dan vrijwillig?

   Wat de school ook zegt, de vrijwillige ouderbijdrage is nooit verplicht. Wel kan de school een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra activiteiten of voorzieningen, zoals een excursie, reis of aanvullend lesmateriaal. Dit moet de school dan aan het begin van elk jaar vragen aan je ouders. Voor zo'n 'overeenkomst ouderbijdrage' geldt:

    

   - het moet duidelijk zijn dat de bijdrage vrijwillig is

   - informatie over de vrijwillige ouderbijdrage moet worden opgenomen in je schoolgids
   - de activiteiten moeten duidelijk uitgesplitst en omschreven zijn (zodat je kan kiezen voor sommige onderdelen wel of niet te betalen)

   - scholen mogen geen nieuwe leerlingen weigeren omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet willen betalen
   - je school is verplicht om het beleid rond de ouderbijdrage te bespreken in de medezeggenschapsraad (MR). De vertegenwoordigers (vaak ouders en leerlingen) in de MR moeten instemmen met een verandering van de verplichte/vrijwillige ouderbijdrage.


   Als je ouders een bepaalde overeenkomst hebben getekend, moeten ze natuurlijk wel betalen.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS