Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
 • Medezeggenschapsraad (MR)

  • Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

   Medezeggenschap = samen een beetje baas zijn!   Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook samen beslissingen mag maken. In het geval...
  • Wat is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?

   Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de MR op de scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen. Ne...
  • Wat is het verschil tussen schoolbestuur (bevoegd gezag) en de schoolleiding?

   Bevoegd gezag / schoolbestuur Het bevoegd gezag  (ook wel het schoolbestuur genoemd),  zijn de mensen die de school (vaak lang geleden) gesticht hebben. Zij zijn dus niet de schoolleiding! Va...
  • Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)?

   De ondersteuningsplanraad (OPR) Alle verschillende scholen binnen een regio (vaak de gemeente) vormen gezamenlijk een samenwerkingsverband. Scholen binnen een samenwerkingsverband maken afspr...
  • Welke rechten heb je als MR?

   Om je taken goed uit te kunnen voeren heeft de leerling in de MR een aantal rechten: het initiatiefrecht , het informatierecht , het instemmingsrecht en het adviesrecht .   Initiatiefr...
  • Welke skills heb je nodig als MR-lid?

   Welke skills heb je nodig als MR-lid? Nou, volgens het LAKS: vergaderen , contact met de leerlingen, lobbyen en onderhandelen.   Vergaderen Je hoort bijna nooit dat leerlingen in e...
  • Wat is een leerlingenstatuut?

   Elke middelbare school in Nederland heeft een leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In een goed leerlingenstatuut st...
  • Begrippenlijst

   A Achterban: De groep mensen die je vertegenwoordigt en die jou steunen. Als leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad zijn alle scholieren op jouw school je achterban. Activeren: Het opro...

Heb je vragen over medezeggenschap - inspraak - schoolbeleid - de ondernemingsplanraad - het bevoegd gezag, enzovoorts, dan wordt dit je F.A.Q

Mis je belangrijke informatie mail dan even naar info@laks.nl voor ondersteuning bij je werk als lid van de medezeggenschapsraad.
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS