Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
 • Leerplicht & kwalificatieplicht

  • Hoe lang heb ik leerplicht?

   Kinderen gaan in Nederland verplicht naar school vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden (volledige leerplicht). Daarna start tot de 18e verjaardag, voor jongeren die nog ge...
  • Wat is de kwalificatieplicht?

   Alle jongeren moeten tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen, gericht op het halen van een startkwalificatie. Dit is een havo-, vwo- of mbo2-diploma. Als je voor je 18e één van deze diploma’s hebt ...
  • Wat als het me niet lukt een startkwalificatie te halen?

   Sommige jongeren kunnen geen startkwalificatie halen omdat ze hier cognitief niet toe in staat zijn. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kin...
  • Wat doet een leerplichtambtenaar?

   Leerplichtambtenaren zijn er niet alleen om je op de vingers te tikken, wanneer je de leerplichtwet niet nakomt. Ze helpen je ook bij andere problemen met betrekking tot het naleven van de leerplic...
  • Wat moet de school doen bij schoolverzuim?

   Binnen zeven dagen moet de schooldirecteur de leerplichtambtenaar (van de gemeente waarin je woont) inlichten van een in- of uitschrijving van een leerling. Daarnaast moeten zij de leerplichtambten...
  • Welke straf kan ik krijgen als ik niet aan de leerplicht voldoe?

   Als de bovengenoemde verplichtingen niet nagekomen worden, nadat er al verschillende keren is gepraat, kan het volgende gebeuren. De ouders/ verzorgers van leerlingen onder de 12 jaar kunnen worden...
  • Welke verplichting heb ik zelf in het kader van de leerplicht?

   Je moet de school volgens je rooster bezoeken en je kan persoonlijk aangesproken worden op eventueel spijbelen. Als je zelfstandig woont, moet je zelf de school op de hoogte brengen van ziekte of a...
  • Welke verplichtingen hebben mijn ouders in het kader van de leerplicht?

   Je ouders/ verzorgers moeten ervoor zorgen dat je op een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven. Verder moeten je ouders/ verzorgers jouw afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) melden aan...
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS