Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
  • Mag je een examen inzien en kopiëren?

   Deze vraag bereikt ons regelmatig na de examens. Wij verwijzen dan altijd naar onderstaand artikel uit het eindexamenbesluit:

   'Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijst, bedoeld in artikel 56, worden gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden.' (Artikel 57. Bewaren examenwerk, lid 1.)

   Hierin staat niet vermeld dat examens mogen worden gekopieerd, slechts dat het gemaakte examenwerk mag worden ingezien. In zo’n geval beslist het schoolbestuur. Op de meeste scholen is het niet toegestaan om het examen te kopiëren, wel moet de school de gelegenheid bieden om het werk in te zien zodat je kunt leren van je gemaakte fouten.
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS