Nieuws

16 November 2016

Middelbare scholen nemen rekentoets af zonder verplicht rekenonderwijs aan te bieden

Het rekenonderwijs in Nederland is van een belabberd niveau constateert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit blijkt uit een inventarisatie van de scholierenorganisatie onder middelbare scholieren. Een zwarte lijst met scholen die geen rekenonderwijs aanbieden is daarvan het resultaat. Aanstaande donderdag  17 november debatteert de Tweede Kamer over de stand van zaken van rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Voor het LAKS het moment om de noodklok te luiden. Voorzitter Sven Annen: ‘Het is schokkend dat drie jaar na de invoering van de rekentoets het rekenonderwijs in Nederland nog steeds zo slecht is’.

In 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking getreden.  Het doel van de in de wet beschreven referentieniveaus is het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden bij scholieren. Scholen zijn daarmee verplicht te investeren in het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Om te toetsen of scholieren voldoen aan het referentieniveau van het onderwijs dat ze volgen is in het schooljaar 2013-2014 de rekentoets ingevoerd. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten de rekentoets maken. Voor vwo-examenkandidaten geldt sinds dit schooljaar dat de rekentoets meetelt in de kernvakkenregel. Dit maakt het noodzakelijk dat op alle scholen goed rekenonderwijs wordt gegeven.

Toch ziet het LAKS nog steeds dat veel scholen erin falen goed rekenonderwijs aan te bieden. Uit een uitvraag onder middelbare scholieren blijkt dat er op veel scholen nog geen rekenonderwijs wordt gegeven. 55 van de in totaal 112 ondervraagde scholieren, waaronder veel eindexamenkandidaten, hebben tot nu toe geen rekenonderwijs gehad. Dit laat zien dat middelbare scholen hun verplichting om leerlingen te ondersteunen in het verbeteren van hun rekenniveau niet nakomen. Annen: ‘Scholieren worden nu massaal afgerekend op iets waar op scholen nauwelijks aandacht aan wordt besteed’. Het LAKS roept daarom de Tweede Kamer op de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen en de staatssecretaris aan te sporen strenger toe te zien op scholen die hun verplichting niet nakomen.
Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties:
 • 19 April 2017
  a.ripzaad
  mijn dochter zit op praktijk school.heeft een reken probleem.
  en al keer gevraagt aan school
  voor ondersteuning.daar hebben ze geen gehoor aan.heeft anm. test gedaan .heeft niet gehaalt.door geen ondersteuning.dat is jammer.
  ze is nu 18 jaar.laast jaar
 • 2 March 2017
  Aniek van den Heuvel
  Beste Laks,

  Onze dochter staat voor haar hele VWO eindexamenlijst voldoende (Wiskunde C nu een 7 gemiddeld), maar zij haalt steeds haar rekentoets niet. Zij wil volgend jaar een WO studie gaan doen, maar zou hierdoor geen diploma krijgen?
  Wat ons betreft een bespottelijke zaak. Wij hopen dat jullie vanuit Laks nog meer invloed kunnen uitoefenen om deze rekentoets af te schaffen.

  Met vriendelijke groet,

  Aniek van den Heuvel