Nieuws

19 April 2016

Leenstelsel pakt desastreus uit!

Vandaag werd pijnlijk duidelijk dat het leenstelsel een grote flop is. LAKS heeft hier van meet af aan voor gewaarschuwd.

Talloze keren hebben wij gewezen op het feit dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs door deze maatregel onder druk zou komen te staan. De minister gaf echter geen gehoor. Ironisch, gezien de PvdA de kloof tussen hoog en laag opgeleiden in Nederland wil verkleinen. Terwijl door het leenstelsel deze kloof juist is vergroot. Zo is er binnen het hbo een daling van 7% onder eerste generatie-studenten met laagopgeleide ouders waar te nemen. In het wo zien we een kleinere daling van 4%.

Het LAKS ziet graag dat de minister haar fouten durft te erkennen. Steeds weer weet onze minister haar tekortkomingen mooi te framen. Zo beroept zij zich keer op keer op het zogeheten ‘boegbeeld-effect’. Scholieren die nog net op de valreep konden profiteren van de studiefinanciering zouden ‘massaal’ zijn gaan studeren. De betreurenswaardige daling op het gebied van instromingen naar het hbo (10%) of de universiteit (8%) is volgens Bussemaker aan dit effect te wijten.

LAKS voert actie tegen het ongelijkheidstelsel dat onze minister heeft gecreëerd. Voor ons is het zaak dat het leenstelsel wordt teruggedraaid. Ben jij het hier ook mee eens? Praat mee op isditdetoekomst.nl en via #isditdetoekomst.

Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties: