Ledenvergadering

Het LAKS houdt standaard vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is hét moment waarop de leden kunnen laten zien dat zij de vereniging zijn! Hieronder vindt je wat meer informatie.

Tweemaal per jaar duurt een ALV 2 dagen, we slapen dan gezamelijk ergens. Dit is de najaarsvergadering en de voorjaarsvergadering. Daarnaast vindt er de zomervergadering plaats, waarop het nieuwe bestuur geinstalleerd wordt en de wintervergadering. Laatsgenoemde vergaderingen duren één dag. 

De reiskosten naar een ledenvergadering worden voor 70% vergoed voor maximaal twee afgevaardigden per lid (leerlingenraad). Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk na akkoord van de penningmeester. (toeslagen niet en je moet een bewijs van je reishistorie overhandigen op je persoonlijke OV-chipkaart). Je kan ook je schooldirecteur vragen om de kosten te vergoeden!

Doelen ALV

- De leden hebben inspraak in de vereniging. Ze kunnen moties indienen waarme ze bijvoorbeeld het bestuur zaken kunnen opdragen, het bestuur kunnen afzetten of de vereniging zaken kunnen opdragen. Het bestuur zelf kan ook moties indienen. Daarnaast kunnen er amendementen ingediend worden op de Meerjarenvisie (MJV), de standpunten van het LAKS kunnen dus gewijzigd worden. En het bestuur zal stukken als de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

- Er wordt een nieuw bestuur gekozen. Dit gebeurt op de voorjaarsvergadering.
- Het bestuur wil graag de mening weten van haar leden, niet alleen door officiële moties maar ook door bijvoorbeeld een debat.
- Gezelligheid en ontmoeting! Gemiddeld komen er tussen de 80 en 150 scholieren naar een ALV. Dit is erg gezellig en leerzaam. Zeker een aanrader!
Aanmelden
Vragen of opmerkingen? Mail de secretaris: sanneke@laks.nl

Je kunt je ook aanmelden via onze facebook! Ga naar de LAKS fb-pagina en kijk eens bij evenementen!