Annalies

Annalies, 5 HAVO

Aangezien er nu veel aan technologie wordt gedaan, zou ik op school als vak 'informatica' willen hebben. Vanaf de eerste klas vind ik dat leerlingen zich bezig moeten houden met ICT, al is het maar twee uur in de week. In dat uur is het mogelijk om te leren programmeren of simpelweg hoe we een computer en enkele basisprogramma's moeten gebruiken. Elk jaar moet het dan iets moeilijker worden. In de eerste klas leren we dan bijvoorbeeld om Word of Prezi te gebruiken en in de hogere klassen leren we dan bijvoorneeld HTML codes enz.