Nina

Nina van Rossem, VWO 6

Op school stel ik de vraag geregeld zelf, en hoor ik hem om me heen ook gesteld worden (zowel ex- als impliciet): waarom leren wij wat we leren op school? 

Vanaf de eerste klas behoren we genoegen te nemen met antwoorden als 'voor je algemene ontwikkeling', en 'omdat deze stof op het eindexamen getoetst wordt'.

Antwoorden als deze wijzen mij precies op de kernproblemen van het voortgezet onderwijs.

Voor veel van mijn medeleerlingen zorgen dit soort antwoorden bovendien voor verwaarlozing van schoolwerk door verlies aan motivatie. Dit motivatieverlies komt op zijn beurt weer voort uit gebrek aan voldoende (persoonlijke) doelstellingen. 

Waarom zijn vragen over doelstellingen in het voortgezet onderwijs dan zo belangrijk? Een uitgewerkt voorbeeld van een vraag: waarom leren wij Frans? Ik hoor vaak voorbijkomen dat we de concurrentiepositie van ons land ermee zouden verbeteren. Moeten wij ons dan niet, in plaats van ons te richten op gebrekkige Franse communicatie die na verloop van tijd overgaat in het Engels, meer verdiepen in de cultuur, normen en waarden en gebruiken van het land, om op dié manier onze concurrentiepositie te verbeteren? Los daarvan: als we de taal goed willen leren beheersen, is de methode van woordjes en grammatica stampen zeer achterhaald. Een taal wordt pas werkelijk eigen gemaakt door hem te horen en te kopiëren, zoals wij dat ook hebben gedaan om onze moedertaal te leren spreken. 

Dit voorbeeld roept hopelijk verdere vragen op over doelstellingen in het voortgezet onderwijs. Laten we ze eens écht beantwoorden.