Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 020-5244060.
  • Hoe oefen ik invloed uit op het beleid en de regels van de school?

   Iedere school moet verplicht een medezeggenschapsraad (MR) instellen. De MR bestaat voor de helft uit docenten, een kwart uit ouders en een kwart uit leerlingen. Deze leerlingen vertegenwoordigen alle leerlingen op school. Via deze leerlingen kun je invloed uitoefenen op het beleid van de school. Je kunt jezelf natuurlijk ook kandidaat stellen voor MR.

   De MR vergadert regelmatig met de schoolleiding over de plannen die de school heeft. Op een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat de school niets mag veranderen, tenzij de MR daarmee instemt. Het gaat dan om het schoolplan, schoolreglementen, de klachtenregeling of een evt. fusie. Bovendien heeft de MR adviesbevoegdheid over een groot aantal andere onderwerpen, zoals de roosters, financiën, schoolorganisatie en verbouwingen. De schoolleiding moet een beargumenteerde reactie geven op adviezen over deze onderwerpen.

   Ook hebben veel scholen een leerlingenraad. In tegenstelling tot de MR zitten er in deze raad alleen maar leerlingen. Zij mogen dan meepraten over allerlei zaken!
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS