Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 020-5244060.
  • Wanneer ben ik geslaagd voor mijn eindexamen vmbo?

   In schooljaar 2016-2017 ben je geslaagd voor het vmbo als je aan de volgende eisen voldoet: 

   1) Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer hiervoor telt niet mee.

    

   2) Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger (tel al je centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens dat je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je helaas gezakt.


   3) Lichamelijke opvoeding, je sectorwerkstuk (voor GL/TL) en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel zijn ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld.


   4) Je hebt voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger behaald.


   5) Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:

   Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
   - Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
   - Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of
   - Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is.
   - Geen eindcijfer is 3 of lager.


   Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.

    

   Doe je vmbo BB leerwerktraject?
   Je doet een leerwerktraject als je op school maar een paar vakken volgt (in ieder geval Nederlands en je beroepsgerichte vak) en intussen ook werkt/leert in een bedrijf.


   Je bent geslaagd voor het vmbo BB leerwerktraject als je aan de volgende drie eisen voldoet:
   • Je eindcijfer voor Nederlands is 6 of hoger.
   • Je eindcijfer voor je beroepsgerichte vak is 6 of hoger.
   • Je hebt de rekentoets gemaakt.
   Let op: in het leerwerktraject telt dus het gemiddelde van de cijfers voor het centraal examen niet mee.

    

   Hoe wordt je eindcijfer berekend?
   Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE), afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is een 6. Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer. 

    

   Even een voorbeeld:
   Stel, je hebt voor Nederlands een 7,4 voor het schoolexamen en een 5,3 voor het centraal examen. Dan is het gemiddelde 7,4 + 5,3 = 12,7. Gedeeld door 2 = 6,35. Dit wordt naar beneden afgerond. Een 6 dus.

   Hoe zwaar telt je beroepsgerichte vak mee?
   a. Centraal examencijfer BB, KB en GL
   Je cijfer voor je praktijkexamen (cspe) van het beroepsgerichte vak bij BB, KB en GL is het centraal examencijfer voor dit vak. Dit cijfer telt één keer mee bij de berekening van het gemiddelde van al je centraal examencijfers.


   b. Eindcijfers BB en KB
   Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak bij BB en KB wordt meegerekend als twee eindcijfers. Dus als je wilt bepalen of je eindcijfers hoog genoeg zijn om te slagen, dan moet je het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak twee keer meetellen. Een 7 telt dus als twee 7’s, en een 5 als twee 5-en! Met een 4 voor je beroepsgerichte vak ben je gezakt.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS