Radenloos?!

Elke school een leerlingenraad. Een ideaal waar het LAKS zich al jaren voor inzet. Het project Radenloos?! is in het leven geroepen om dit ideaal na te streven. Met dit project worden leerlingen begeleid bij het opzetten van een goed functionerende leerlingenraad.

 

Leerlingenraden zijn om meerdere redenen belangrijk. Zo hebben leerlingenraden een brugfunctie tussen leerlingen en de schoolleiding en verbeteren zij daarmee onder andere de betrokkenheid en sfeer op school. Wanneer leerlingen zich prettig voelen op school presteren zij beter. Daarnaast kan het raadplegen van leerlingen bijdragen aan de verbetering van het onderwijs op school en wordt de motivatie van de leerlingen versterkt. Soortgelijke voorbeelden zijn talrijk en in verscheidene naslagwerken te vinden.

 

“De leerlingenraad brengt team en schoolleiding dichter bij elkaar. Het is een platform voor uitwisseling en begrip.” - Henk Luken, directeur Saenredam College

 

Als uw school nog geen leerlingenraad met bijkomende positieve effecten heeft, dan is project Radenloos?! een manier om daar verandering in te brengen. Bij deelname aan Radenloos?! staat het LAKS klaar om te helpen bij het opzetten van een leerlingenraad. Als de leerlingenraad geformeerd is dan komt een LAKS-trainer op school een training verzorgen om de gloednieuwe leerlingenraad op weg te helpen.

 

Aanmelden kan via info@laks.nl of via 020-5244060. Deelname aan het project is kosteloos, de enige voorwaarde is dat de leerlingenraad lid wordt van het LAKS